Avís legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d'accés i utilització del lloc web accessible en l'adreça URL https://www.rodriguez-morera.com (en endavant, el lloc web), que el Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari de la pàgina web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Noms dels titulars: Neus Rodríguez Hernández i Judit Morera Vila

Domicili social: Rambla de Catalunya, 2on 1era

Població: Barcelona

Província: Barcelona, Catalunya

C.P.: 08008

C.I.F./D.N.I.: 48.462.605-H / 44.993.453-W

Telèfon de contacte: 671.292.633

Correu electrònic: equip@rodriguez-morera.com

 

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris de la mateixa l'accés a informació i serveis prestats pel Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

 

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web.

L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.

3.2.- Registre d'usuaris.

Amb caràcter general l'accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

 

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el català i castellà. El Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma de la web per l'usuari, ni de les seves conseqüències.

Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M

 

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l'accés al web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com conseqüència de:

- la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,

- un mal funcionament de el navegador,

- i / o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin a la web per a l'obertura d'altres. Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni de bon funcionament d'aquestes webs.

Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l'accedir al seu web o altres webs a les que s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquest web.

 

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA "COOKIES" ?.

El web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d'informació quan l'usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat de la mateixa.

* SI S'EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat de la mateixa.

 

7.- PROPIETAT INTELE·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de Neus Rodríguez Hernández i Judit Morera Vila, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de Neus Rodríguez Hernández i Judit Morera Vila.

 

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M ha adoptat els nivells de protecció que legalment s'exigeixen, i ha instal·lat tots els mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l'usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat de l'arxiu i del nom i adreça del cessionari, perquè doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment del que estableix la RGPD, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a equip@rodriguez-morera.com

 

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M i l'usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de Gabinet de Psicologia Jurídica i Forense R&M.