1

Primera Entrevista i creació del pla de treball

2

Anàlisis Documental i avaluació psicològica: entrevistes clíniques i proves psicomètriques

3

Redacció i entrega del Dictamen Pericial

4

Ratificació del Dictamen a la vista Oral