GABINET DE PSICOLOGIA JURÍDICA I FORENSE ESPECIALITZAT EN L'ÀMBIT PENAL, CIVIL, FAMILIAR I LABORAL.

Equip multidisciplinari especialitzat en Psicologia Jurídica i Forense, amb una sòlida trajectòria en peritatges psicològics i ratificacions en jutjats.

Atenent a les característiques de cada cas, realitzem una avaluació psicològica de forma objectiva i professional, amb la finalitat d'elaborar un dictamen Pericial que serveixi d'auxili al jutge per a la presa de decisions sobre les persones implicades en el conflicte legal.

Oferim una atenció personal a Barcelona i Sabadell al llarg del procés de litigi.